چراغک / علی اسفندیار(نیما یوشیج)/مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج/صد عیب به کوه اگر بخوانی که تویی.
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="http://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?nima-yooshij">علی اسفندیار(نیما یوشیج)</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima">مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima/robaeye590">صد عیب به کوه اگر بخوانی که تویی.</a></li> </ul> </nav>

صد عیب به کوه اگر بخوانی که تویی.

صد عیب به کوه اگر بخوانی که تویی.

آوای تو زی تو گوید آنی که تویی 

من ذره به خویش می نبالم که منم

تو غره به خویشی و ندانی که تویی

 

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: رباعی

وزن عروضی:

ثبت نشده

بحر:


دیدگاه مخاطبین