چراغک / علی اسفندیار(نیما یوشیج)/مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج/در نیم شبم چرا به سر می آئی
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="http://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?nima-yooshij">علی اسفندیار(نیما یوشیج)</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima">مجموعه شعر دیوان رباعیات نیما یوشیج</a></li><li><a href="?nima-yooshij/divan_robaei_nima/robaeye591">در نیم شبم چرا به سر می آئی</a></li> </ul> </nav>

در نیم شبم چرا به سر می آئی

در نیم شبم چرا به سر می آئی

ای آنکه ز دور در نظر می آئی

خواهی به کسان گویم کز هر کاری

چون خواست دل تو خوب بر می آئی

 

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: رباعی

وزن عروضی:

ثبت نشده

بحر:


دیدگاه مخاطبین