خرید آنلاین خودشناسی با رویکرد روانشناسی تحلیلی - معصومه سلامی | فروشگاه کتاب چراغک

خودشناسی با رویکرد روانشناسی تحلیلی - معصومه سلامی

در واقع بسیاری از روانشناسان ایگو را همان دنیایی می دانند که افراد برای خود می‌سازند و در آن زندگی می کنند و جالب اینکه بعد از ساخت این دنیا، افراد بسیار کمی حاضر به تغییر و حتی بهبود آن هستند. چرا که به تعبیری زندگی در دنیایی که برای خود می‌سازیم امن تر و قابل کنترل تر از دنیایی ست که با آن آشنا نیستیم و هر آن امکان دارد بقا و زندگی ما به خطر بیفتد. از همین رو تغییر ایگو برای اکثر انسانها کار ساده ای نیست؛اما امکان پذیر است!

 

معصومه سلامی

تامین کننده: انتشارات دالاهو
آماده سازی و ارسال از 5 روز کاری آینده
قیمت محصول: 40,000 تومان