چراغک / سهراب سپهری(سهراب سپهری)/مجموعه شعر ما هیچ ما نگاه/اکنون هبوط رنگ
<nav dir="rtl" class="breadcrumb-nav"> <ul dir="rtl"> <li><a href="https://cheraghak.com">چراغک</a></li> <li><a href="?sohrab-sepehri">سهراب سپهری(سهراب سپهری)</a></li><li><a href="?sohrab-sepehri/ma_hich_ma_negah">مجموعه شعر ما هیچ ما نگاه</a></li><li><a href="?sohrab-sepehri/ma_hich_ma_negah/aknoon_hoboote_rang">اکنون هبوط رنگ</a></li> </ul> </nav>

اکنون هبوط رنگ

سال ميان دو پلك را 

ثانيه هايي شبيه راز تولد

بدرقه كردند.

كم كم ، در ارتفاع خيس ملاقات 

صومعه نور

ساخته مي شد.

حادثه از جنس ترس بود.

ترس

وارد تركيب سنگ ها مي شد.

حنجره اي در ضخامت خنك باد

غربت يك دوست را

زمزمه مي كرد.

از سر باران

تا ته پاييز

تجربه هاي كبوترانه روان بود.

 

باران وقتي كه ايستاد

منظره اوراق بود.

وسعت مرطوب

از نفس افتاد.

قوس قزح در دهان حوصله ما

آب شد.

دکلمه: بدون فایل صوتی

قالب شعر: سپید

وزن عروضی: ندارد

بحر: بدون وزن عروضی


دیدگاه مخاطبین