ثبت نام آنلاین در رویدادهای فرهنگی هنری - چراغک | گنجینه شعر معاصر ایران

رویدادها

عصر شعر و ترانه - ۵ مرداد

ظرفیت ثبت نام این رویداد تکمیل می‌باشد. برای اطلاع از ثبت نام مجدد این برنامه شماره تلفن خود را وارد کنید:

کارگاه مثنوی معنوی و غزلیات شمس - عبدالجبار کاکایی

ظرفیت ثبت نام این رویداد تکمیل می‌باشد. برای اطلاع از ثبت نام مجدد این برنامه شماره تلفن خود را وارد کنید:

کارگاه ترانه «عبدالجبار کاکایی و علیرضا بدیع»

ظرفیت ثبت نام این رویداد تکمیل می‌باشد. برای اطلاع از ثبت نام مجدد این برنامه شماره تلفن خود را وارد کنید: